Theorielessen

U kunt eerst alle theorielessen volgen en nadien uw praktijklessen afleggen maar het is ook perfect mogelijk op beiden te combineren tijdens uw opleiding.

De lessen gaan door in onze gebouwen of bij u thuis of op kantoor. U kan ervoor opteren de lessen samen met vrienden te volgen.

Het theoretische pakket bestaat uit volgende modules :

  • Luchtvaartreglementering
  • Navigatie
  • Meteo
  • Grondige kennis van de helicopter
  • Vluchtbeginselen (aerodynamica)
  • Radiocommunicatie
  • Operationele procedures
  • Vluchtplanning
  • Menselijke prestaties en beperkingen